Vrijwilligers

Stichting Tagore is een vrijwilligersinitiatief. Ieder zet zijn of haar capaciteiten in om Tagore tot een plek te maken waar sfeer en inhoud samenkomen. Het is een groep van gemotiveerde mensen met hart voor kunst en cultuur in brede zin. Een groep die zich ook betrokken voelt bij activiteiten gericht op ontmoeting en verbinding.

Comments are closed.